FDM 3D tisk, problémy s tiskem první vrstvy

1. Problém: Nepravidelná přilnavost k podložce

 • Příčina: Nedostatečná vzdálenost trysky od podložky, špatně vyrovnána podložka.

 • Řešení:

  • Zkontrolujte, zda je podložka čistá a bez mastnot.

  • Použijte lepidlo, speciální pásky nebo pryskyřici pro lepší přilnavost.

  • Vyrovnání (nivelace) podložky tak, aby byla v rovině tiskové hlavy.

2. Problém: Filament se nelepí k podložce

 • Příčina: Podložka je příliš nízko nebo příliš vysoko.

 • Řešení:

  • Upravit výšku podložky vůči tiskové hlavě.

  • Používejte správnou teplotu podložky podle typu filamentu.

3. Problém: Filament se sbírá kolem trysky

 • Příčina: Nadměrný extruzní tlak nebo příliš nízká teplota trysky.

 • Řešení:

  • Zkontrolujte a případně upravte nastavení teploty trysky.

  • Ujistěte se, že je extruzní motor správně kalibrován.

4. Problém: Viditelné mezery mezi trasami první vrstvy

 • Příčina: Nedostatečné množství extrudovaného filamentu.

 • Řešení:

  • Zkontrolujte kalibraci extruzního kroku.

  • Upravte "first layer height" a "first layer width" v tiskovém softwaru.

5. Problém: Vlnění nebo bubliny v první vrstvě

 • Příčina: Příliš vysoká teplota podložky nebo trysky.

 • Řešení:

  • Upravte teploty tak, aby odpovídaly doporučeným hodnotám pro váš filament.

  • Pokud používáte podložku s lepidlem, zkontrolujte, zda je rovnoměrně naneseno.

6. Problém: První vrstva je příliš tlustá nebo nerovnoměrná

 • Příčina: Špatná kalibrace osy Z.

 • Řešení:

  • Zkontrolujte a upravte krokové motory a vodiče osy Z.

  • Použijte kalibraci "Live Z" (pokud je dostupná) pro jemné doladění výšky první vrstvy.

7. Problém: První vrstva má strukturu "sloní kůže" nebo je hrubá

 • Příčina: Příliš rychlá rychlost tisku první vrstvy nebo nevhodná teplota.

 • Řešení:

  • Zpomalte rychlost tisku první vrstvy.

  • Upravte teplotu trysky nebo podložky tak, aby lépe vyhovovala konkrétnímu typu filamentu.

8. Problém: Nízká přilnavost mezi trasami první vrstvy

 • Příčina: Příliš velká vzdálenost mezi trasami nebo nesprávný poměr šířky trasy k výšce vrstvy.

 • Řešení:

  • Zkontrolujte a upravte nastavení pro šířku trasy a výšku vrstvy v tiskovém softwaru.

  • Ujistěte se, že je podložka čistá a bez prachu či mastnoty.

9. Problém: První vrstva je nerovnoměrná nebo "vlnitá"

 • Příčina: Podložka není řádně vyrovnána.

 • Řešení:

  • Proveďte pečlivé vyrovnání (nivelaci) podložky.

  • Pokud je dostupná, využijte automatickou kalibraci podložky.

10. Problém: Materiál se při tisku první vrstvy "šplouchá" nebo "stříká"

 • Příčina: Nadměrná vlhkost v filamentu.

 • Řešení:

  • Uchovávejte filament v suchém prostředí a případně jej vysušte (např. v sušičce filamentu nebo v troubě při nízkých teplotách).

11. Problém: Viditelné stopové čáry mezi trasami první vrstvy

 • Příčina: Neoptimální nastavení tlaku extruderu nebo nedostatečné stlačení filamentu k podložce.

 • Řešení:

  • Zkontrolujte nastavení tlaku v extruderu a případně jej upravte.

  • Upravte výšku první vrstvy, aby byla trasa více stlačená k podložce.


12. Problém: Otisky nebo deformace v první vrstvě způsobené předchozím tiskem

 • Příčina: Zbytky filamentu z předchozího tisku nebyly řádně odstraněny.

 • Řešení:

  • Před zahájením nového tisku vždy důkladně vyčistěte podložku.

  • Použijte škrabku nebo podobný nástroj k odstranění zbytků materiálu.

13. Problém: První vrstva je příliš průhledná nebo tenká

 • Příčina: Příliš nízký průtok filamentu při tisku první vrstvy.

 • Řešení:

  • Zvýšte hodnotu "first layer extrusion multiplier" v tiskovém softwaru.

  • Ujistěte se, že extruzní kolo je čisté a správně nastavené, aby mohlo řádně pohánět filament.

14. Problém: V první vrstvě se objevují trhliny nebo mezery

 • Příčina: Příliš velká vzdálenost mezi tryskou a podložkou.

 • Řešení:

  • Upravte výšku první vrstvy v tiskovém softwaru nebo manuálně upravte výšku podložky.

  • Použijte jemné doladění výšky pomocí funkce "Live Z adjust", pokud je dostupná.

15. Problém: Filament nevytváří spojitou trasu, ale spíše "korálky" nebo "tečky"

 • Příčina: Příliš velká vzdálenost mezi tryskou a podložkou nebo nesprávný průtok filamentu.

 • Řešení:

  • Upravte výšku podložky tak, aby byla blíže k trysce.

  • Zkontrolujte a upravte nastavení "extrusion multiplier".

16. Problém: Brdlikání nebo vlnění na první vrstvě

 • Příčina: Nadměrný tlak filamentu nebo nestabilní pohyb tiskárny.

 • Řešení:

  • Upravte tlak v extruderu.

  • Zkontrolujte a utáhněte všechny části tiskárny, aby byla zajištěna stabilita během tisku.

17. Problém: První vrstva má nerovnoměrnou barvu nebo je skvrnitá

 • Příčina: Smíšení různých filamentů, znečištění trysky nebo nekonzistence ve filamentu.

 • Řešení:

  • Ujistěte se, že tryska je čistá od starých zbytků filamentu.

  • Pokud je to nutné, proveďte čištění trysky.

  • Používejte kvalitní filament a uchovávejte jej v suchém prostředí.

18. Problém: První vrstva se při tisku zdvihá nebo křiví na okrajích (warping)

 • Příčina: Nedostatečná přilnavost k podložce, nerovnoměrné chlazení nebo špatné nastavení teploty podložky.

 • Řešení:

  • Zvyšte teplotu podložky pro lepší přilnavost.

  • Zkuste použít různé typy podložek nebo přidat lepidlo, lepící sprej, nebo kaptonovou pásku.

  • Ujistěte se, že tiskárna je umístěna v prostředí bez průvanu nebo výkyvů teploty.

19. Problém: Při tisku první vrstvy dochází k přetékání nebo "bleeding"

 • Příčina: Příliš vysoký tlak v extruderu nebo příliš vysoká teplota trysky.

 • Řešení:

  • Upravte nastavení tlaku v extruderu.

  • Snižte teplotu trysky o několik stupňů a zkontrolujte výsledky.

20. Problém: Filament se nepřichytává k podložce v průběhu tisku první vrstvy

 • Příčina: Podložka je špinavá, má nízkou teplotu, nebo je tryska příliš vzdálená od podložky.

 • Řešení:

  • Důkladně vyčistěte podložku.

  • Zvyšte teplotu podložky.

  • Upravte výšku trysky vzhledem k podložce pro lepší přilnavost.


Opět stojí za zmínku, že k dosažení optimálních výsledků může být nutné kombinovat několik změn v nastavení. Je dobré provádět jednu změnu najednou a pečlivě sledovat, jak se tím ovlivní kvalita tisku první vrstvy.