DC / DC měniče - Sleva

Pojmem DC/DC-měnič nebo také stejnosměrný měnič se obvykle označuje elektronický měnič napětí určený pro změnu velikosti stejnosměrného napětí nebo proudu, obecně pro převod mezi různými stejnosměrnými napájecími soustavami. Pro spínání se používají tranzistory a diody, jako zásobníky energie při převodu se používají cívky a kondenzátory, pro galvanické oddělení se používají pulsní transformátory.
Základní konstrukce:
Nábojová pumpa – topologie pro velmi nízké výkony (proud řádu jednotek miliampérů.) Výhodou je konstrukce bez cívek – jako zásobník energie využívá kondenzátory.
Snižovač napětí – (angl. step-down- nebo buck-converter)
Zvyšovač napětí – (angl. step-up- nebo boost-converter)
Invertor (angl. buck-boost – umožňuje zvyšování i snižování napětí, obrací polaritu napětí. (Nemá nic společného s tzv. svářecím invertorem, což je lidové a nesprávné označení pro elektronický svářecí zdroj, který bývá většinou realizován jako jednočinný propustný měnič.)
Bezrozptylový měnič – výstupní napětí může být vyšší nebo nižší než vstupní, polarita zůstává stejná
Obousměrný měnič – umožňuje přenos napětí oběma směry, tj. výstup může fungovat jako vstup a naopak. Použití např. při řízení motorů s možností rekuperačního brždění.
Bezrozptylový invertor (Ćuk) – obrací polaritu vstupního napětí