IPA na čištění zařízení a stavebních desek 3D tiskáren, Isopropylalkohol 99,9% 1 l

IPA na čištění zařízení a stavebních desek 3D tiskáren, Isopropylalkohol 99,9% 1 l


Omezení: Prodej od 18 let!
IPA na čištění zařízení a stavebních desek 3D tiskáren, Isopropylalkohol 99,9% 1 l viac

Kód produktu: 57416 Doprava a platba

8,02 € bez DPH (9,70 € s DPH)
Recyklačný poplatok zahrnutý v cene.
Skladem
ks

Omezení: Prodej od 18 let!
IPA na čištění zařízení a stavebních desek 3D tiskáren, Isopropylalkohol 99,9% 1 l viac

Kód produktu: 57416 Doprava a platba

IPA (Isopropyl Alcohol) se často používá jako čistič při 3D tisku. Může být použit na čištění tiskové plochy, odstranění zbytků lepidla a jiných nečistot z tiskového modelu. IPA také pomáhá odstranit oleje a mastnoty z tiskového materiálu, což může pomoci zlepšit kvalitu tisku a snížit riziko vzniku bublinek.

Kromě toho se IPA často používá jako rozpouštědlo pro zředění tiskových nátěrů, jako jsou nátěry na bázi akrylu, a pomáhá zlepšit jejich vlastnosti, jako je přilnavost a průhlednost.

Je důležité si uvědomit, že IPA je silným rozpouštědlem a může poškodit některé materiály, jako jsou plastové a gumové části tiskárny, takže je nutné jej používat s opatrností a dodržovat bezpečnostní pokyny.

Nepatří do ruky Dětem!

Isopropanol se používá k čištění skla (s rizikem pro antireflexní úpravu), odstraňování pachů a skvrn z kožených povrchů. Nerozpouští plasty.

Příprava čistidla na kůži: smíchejte 1 díl isopropanolu se čtyřmi díly vody. Před použitím vyzkoušejte na malé části povrchu, který chcete čistit, abyste ověřili stálost barvy materiálu.
Uchovávejte v temnu. Pokud to obal umožňuje, vymáčkněte přebytečný vzduch.

VAROVÁNÍ:
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319: Způsobuje vážné podráždění očí
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy.

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouřenÍ
S24: Zamezte styku s kůží
S25: Zamezte styku s očima
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc